Thông báo cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Thông báo
V/v tham gia cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Link kế hoạch và mẫu đăng ký:
http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/vanphong/tintuc/default.aspx?cat_id=1192&news_id=17584#content 

* Một số lưu ý:
- Thí sinh gửi kèm phiếu đăng ký tham gia (ghi rõ các thông tin: Họ tên, tuổi, đơn vị và số điện thoại liên hệ), giới thiệu đầy đủ nội dung, ý nghĩa của mỗi sản phẩm tham gia dự thi và gửi về Ban Tuyên giáo Thành Đoàn (Số 01, Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, điện thoại liên lạc: 028.38.298.669)
Tổng truy cập: 705,131

68,217