Thông tin: Hội nghị Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016 - 2017

Nhằm Tổng kết, đánh giá hoạt động Nghiên cứu khoa học giành cho sinh viên thời gian qua đồng thời đưa ra những định hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động Nghiên cứu khoa học trong thời gian tiếp theo. Phòng nghiên cứu khoa học cùng Đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật tổ chức Hội nghị: “ Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016 – 2017 – Định hướng và giải pháp nâng cao chất lượng giai đoạn tiếp theo”.

Thời gian tổ chức: 8h00, Thứ sáu, ngày 06 tháng 10 năm 2017.

Địa điểm: Phòng học Hoa sen, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức,Tp. Hồ Chí Minh.

Một số mốc hoạt động chính của Chương trình Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016 -2017: 

 
    

Tổng truy cập: 705,127

68,213