ỨNG DỤNG QUẢN LÝ ĐOÀN VIÊN - HỘI VIÊN

ỨNG DỤNG QUẢN LÝ ĐOÀN VIÊN - HỘI VIÊN
(Dành cho Đoàn Khoa, LCH Khoa, Chi Đoàn, Chi Hội)


Download phiên bản dành cho Đoàn Khoa,LCH Khoa (Tại đây)
Download phiên bản dành cho Chi Đoàn, Chi Hội (Tại đây)

Lưu ý: Ứng dụng sử dụng bằng Microsoft Access phiên bản 2010 trở lên.Tổng truy cập: 690,992

70,364