TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỢT 3

Chuyên đề 3:  Hoàn thiện và báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học trước Hội đồng
Nhằm tăng cường thông tin triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên cũng như trao đổi các nội dung tăng cường các công tác hỗ trợ học tập tại các cơ sở Đoàn – Hội, các nhóm nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, giúp các bạn sinh viên bổ sung, hoàn thiện đề tài nghiên cứu khoa học của mình và cách thức báo cáo đề tài trước Hội đồng; tạo cơ hội được tiếp xúc, lắng nghe, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học trong các nhóm với nhau. Ban Học tập Nghiên cứu Khoa học Đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật tổ chức chương trình “Tổ chức tập huấn, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học Đợt 3 năm học 2016 – 2017”.Thông tin lớp học:
- Thời gian: Từ 13h00 đến 16h00 ngày 06/05/ 2017.
- Địa điểm: Phòng 311, Trường ĐH Kinh tế - Luật.
- Đối tượng tham gia: Tất cả các bạn tham gia nghiên cứu khoa học năm 2016 – 2017.
- Các nội dung xoay quanh chuyên đề bao gồm:
 + Chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện đề tài nghiên cứu khoa học.
 + Cách thức báo cáo đề tài nghiên cứu trước Hội đồng.
 + Một số phương pháp báo cáo đề tài nghiên cứu hiệu quả.

Nguồn: Ban Học tập - Nghiên cứu Khoa học
Tổng truy cập: 1,218,418

107,576