Đoàn khoa Tài chính - Ngân hàng tổ chức hội thảo “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2019”
Hiểu được nhu cầu cũng như mong muốn định hướng nghiên cứu khoa học cho sinh viên, Đoàn khoa Tài chính – Ngân hàng kết hợp với Ban Chủ nhiệm Khoa tổ chức buổi Hội thảo “Sinh viên nghiên cứu khoa học”; nhằm giúp các bạn sinh viên, nhất là các lớp chất lượng cao, chất lượng cao bằng Tiếng Anh khoa Tài chính – Ngân hàng chưa tham gia nghiên cứu khoa học ở các khóa 17, khóa 18 và khóa 19 có thể hiểu rõ hơn, cũng như giải đáp được những thắc mắc từ những khách mời có kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.
Thông tin cụ thể về chương trình như sau:

Thời gian: 8h00, ngày 20/09/2019 
Địa điểm: Phòng A.708 - Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Với sự tham gia của các khách mời đến từ đại diện các đơn vị: 
- Đại diện khoa Tài chính – Ngân hàng.
- Đại diện khoa Hệ thống thông tin.
- Đại diện Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính.  

Đối tượng tham gia: 
 - Sinh viên trường Đại học Kinh tế - Luật có quan tâm đến ngành Tài chính – Ngân hàng. 

 Đến với buổi Hội thảo, các bạn sinh viên sẽ được: 
 - Giới thiệu về nghiên cứu khoa học.
 - Định hướng nghiên cứu khoa học cho sinh viên năm học 2019 – 2020: định hướng nghiên cứu khoa học lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng; định hướng nghiên cứu khoa học phối hợp Tài chính – Ngân hàng và Công nghệ thông tin (Fintech).
 - Hướng dẫn quy trình và phương pháp thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên.
 - Các hoạt động bổ trợ nghiên cứu khoa học.
 
Hứa hẹn buổi hội thảo sẽ giúp các bạn sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của việc tham gia nghiên cứu khoa học đối với bản thân và định hướng chuyên ngành của khoa, cũng như học hỏi được những kinh nghiệm quý báu từ những người đi trước.

#HOITHAOSINHVIENNGHIENCUUKHOAHOC
#ĐKTCNH


Đoàn khoa Tài chính - Ngân hàng 
Tổng truy cập: 1,213,852

103,010