Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Kinh tế - Luật (13/03/2015)

Ngày 08 tháng 03 năm 2002, Đoàn Khoa Kinh tế được thành lập theo quyết định của Ban Chấp hành Thành Đoàn TP.HCM.


Tổng truy cập: 1,096,831

84,441