Talkshow với chủ đề “Empowering GenZ in WEB3”

Nhận định được tiềm năng mà thị trường Web3 mang lại, Gate Web3 hợp tác cùng CLB Công nghệ tài chính thuộc Đoàn Khoa Tài chính - Ngân hàng UEL tổ chức Talkshow với chủ đề “Empowering GenZ in WEB3” nhằm nâng cao hiểu biết của sinh viên về Web3 cũng như những cơ hội và thách thức trong việc phát triển nghề nghiệp ở tương lai. Đồng thời, thúc đẩy sinh viên tìm hiểu, nắm bắt kịp thời và ứng dụng nhanh chóng công nghệ mới vào kỷ nguyên Web3. 

Với những nội dung bổ ích và vô cùng đặc sắc, chương trình sẽ diễn ra gồm các chủ đề:

Phần 01: Chia sẻ về khái niệm Web3, phương thức nắm bắt và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên trong thị trường Web3.

Phần 02: Chia sẻ về Gate Web3, hệ sinh thái của nhà tài trợ.

Phần 03: Vai trò của GenZ trong việc thúc đẩy và ứng dụng công nghệ mới vào thị trường công nghệ 4.0.

Phần 04: Trao tặng học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.