[ĐẠI HỘI 7] Youth 180 - Xây dựng các giá trì hình mẫu thanh niên Kinh tế - Luật

Cuộc vận động Xây dựng hình mẫu thanh niên Kinh tế - Luật với các giá trị" Đạo đức - Văn minh - Yêu nước được Đoàn trường triển khai thực hiện từ năm 2013 đến nay đã có tác động tích cực đến việc tu dưỡng, rèn luyện của đoàn viên, thanh niên. Ngoài các giải pháo tạo môi trường rèn luyện của Đoàn trường cũng ghi nhận sự sáng tạo của nhiều cơ sở Đoàn, trong đó tiêu biểu là Đoàn Khoa Kinh tế - đơn vị Xuất sắc, Lá cờ đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Trường năm học 2015 - 2016.Sau đây là phóng sự ảnh và video clip tuyên truyền của chương trình Youth 180 - Xây dựng hình mẫu thanh niên Kinh tế - Luật của Đoàn Khoa Kinh tế: 
Thực hiện: Đoàn Khoa Kinh tếTổng truy cập: 1,295,504

134,342