86 sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt năm học 2015 - 2016


Ngày 28/10/2016 Hội đồng xét chọn danh hiệu Sinh viên 5 Tốt Trường Đại học Kinh tế - Luật đã họp và chọn ra 86 Sinh viên 5 Tốt năm học 2015 – 2016, trong bình chọn 8 Sinh viên 5 Tốt tiêu biểu.

Trong đó số lượng Sinh viên 5 Tốt theo các Khoa như sau:

- Khoa Kinh tế: 17

- Khoa Kinh tế đối ngoại: 25

- Khoa Tài chính - Ngân hàng: 04

- Khoa Kế toán - Kiểm toán: 16

- Khoa Hệ thống thông tin: 03

- Khoa Quản trị kinh doanh: 02

- Khoa Luật: 07

- Khoa Luật Kinh tế: 12

Lễ tuyên dương Sinh viên 5 Tốt sẽ được tổ chức vào lúc 7h30 ngày 06/11/2016 tại Ngày truyền thống Trường Đại học Kinh tế - Luật (đại sảnh trường).


Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018 đã thống nhất triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhằm tạo môi trường để sinh viên rèn luyện trên các mặt: đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện, hội nhập.

Vậy phong trào "Sinh viên 5 tốt" là gì?

Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" là một danh hiệu cao quý của sinh viên Việt Nam, "Sinh viên 5 tốt" năm nay đã được đưa vào hệ thống khen thưởng cấp Quốc Gia, là cơ sở quan trọng cho việc xét học bổng, du học, tuyển dụng, xét ở ktx... Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” là cuộc vận động lớn trong sinh viên cả nước; là danh hiệu Sinh viên có uy tín, là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng trong mỗi cá nhân sinh viên để rèn luyện, hoàn thiện mình ở 05 tiêu chí “Học tập tốt – Đạo đức tốt – Kỹ năng tốt – Hội nhập tốt – Thể lực tốt”.


Tải file chi tiết:

- Tiêu chí xét danh hiệu Sinh viên 5 Tốt

- Danh sách Sinh viên 5 Tốt Trường ĐH Kinh tế - Luật năm học 2015 - 2016

VP Đoàn – Hội
Tổng truy cập: 1,295,505

134,343