Thông tin Hội nghị ConCEPt - Hội nghị về dự án gắn kết cộng đồng

1. THÔNG TIN HỘI NGHỊ:

Hội nghị ConCEPt sẽ tổ chức một buổi trao đổi giữa các chuyên gia, cụ thể là các giáo sư, tiến sĩ đến từ trường đại học của các quốc gia trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương (xem poster đính kèm), xoay quanh dự án gắn kết cộng đồng. Đồng thời chia sẻ về quan điểm, chủ đề liên quan đến các bài tham luận đã được gửi về trong giai đoạn trước đó. Hội nghị nhắm tới việc gắn kết đời sống xã hội, dựa trên nền tảng văn hóa của các nước, truyền tải những chia sẻ đầy ý nghĩa, đồng thời xây dựng một mạng lưới kết nối hữu ích trong tương lai.

2. THỜI GIAN:  8:00 AM, 03/03/2021

3. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: 
Sinh viên đang theo học tại các quốc gia trên toàn Châu Á.

4. HÌNH THỨC TỔ CHỨC: 
Sinh viên tham gia hội nghị trực tuyến theo đường dẫn https://www.youtube.com/watch?v=c6PieYFlEN
 
Mọi chi tiết vui lòng tham khảo thêm tại https://journal.uib.ac.id/index.php/concept hoặc liên hệ phòng Quan hệ đối ngoại, ĐT: 028 3 7244 555, Nội bộ: 6361. Email: phongqhdn@uel.edu.vn

 

Phòng Quan hệ đối ngoại

 

 

Tổng truy cập: 1,529,612

114,217