Học ở trường, học ở sách vở, học ở nhau, học ở nhân dân. (Hồ Chí Minh)

Không những phải học ở sách mà còn phải học ở cuộc sống nữa. - (N.Cơrúpxcaia)
 
Cần phải học nhiều để nhận thức được rằng chính mình biết còn ít. (M.Môngtenhơ) 

Thất bại là cơ hội để tiếp tục công việc với bộ óc khôn ngoan hơn. (H. Ford)