TIÊU CHUẨN "SINH VIÊN 5 TỐT" CẤP TRƯỜNG

Nhằm cụ thể hóa Hướng dẫn số: 04/HD-HSV ngày 26 tháng 9 năm 2014 của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh về hướng dẫn thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt”, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh ban hành Quy định về tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành, cụ thể như sau:

Danh hiệu được áp dụng cho cá nhân là sinh viên Việt Nam đang học tập tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; tập thể các cơ sở Đoàn - Hội các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

I. Tiêu chuẩn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường

1. Tiêu chuẩn chung

- Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Chi hội và đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Liên Chi hội;

- Được Hội đồng bình chọn “Sinh viên 5 tốt” của Liên Chi hội đề nghị xét ở cấp trường.

Lưu ý:

- Hồ sơ bao gồm: Biên bản họp xét của BCH Liên Chi hội; Công văn đề nghị xét danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường; Danh sách sinh viên 5 tốt đề xuất cấp trường.

- Hội đồng bình chọn “Sinh viên 5 tốt” của Liên Chi hội bao gồm: Liên Chi hội trưởng, các Liên Chi hội phó, Bí thư Đoàn khoa và đại diện Ban chủ nhiệm khoa.

2. Tiêu chuẩn cụ thể

2.1. Tiêu chuẩn đạo đức tốt

- Điểm rèn luyện đạt từ 80 điểm trở lên

- Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương và cộng đồng.

- Tiêu chí ưu tiên xét (đối với sinh viên mong muốn đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường tiêu biểu):

+ Là thành viên chính thức đội thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ cấp trường trở lên.

+ Có tham luận, bài viết được trình bày tại các diễn đàn học thuật về các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Là thanh niên tiêu biểu, thanh niên tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, có hành động dũng cảm cứu... được biểu dương từ cấp trường hoặc cấp xã trở lên.

2.2. Tiêu chuẩn học tập tốt

- Điểm trung bình chung học tập của năm học đạt từ 8.0 trở lên (có tính Anh văn)

- Tiêu chuẩn ưu tiên xét:

+ Có đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường trở lên (bắt buộc phải được bảo vệ trước hội đồng)

+ Có ít nhất 01 bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành với tư cách là tác giả thứ nhất.

+ Có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế, cấp giấy phép xuất bản hoặc được các giải thưởng từ cấp tỉnh, thành phố trở lên.

+ Là thành viên các đội tuyển tham gia thi cấp quốc gia, quốc tế.

+ Thành viên đội tuyển tham gia Vòng Chung kết các cuộc thi học thuật cấp Trường trở lên được tổ chức trong năm học 2014 – 2015.

+ Tham dự các cuộc thi học thuật của Trường, của các trường Đại học trong Thành phố, khu vực, các công ty tổ chức và đạt giải trong năm học 2014 – 2015.

+ Là thành viên Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ học thuật (CLB ERC, CLB EFFI,  CLB ECS, CLB F&B, CLB WAPA, CLB ITB,…) và tham gia tổ chức ít nhất 1 hoạt động học thuật cho đơn vị trong năm.

 

2.3. Tiêu chuẩn thể lực tốt: Đạt một trong hai tiêu chuẩn sau

- Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” (tiêu chuẩn cụ thể theo Hướng dẫn liên tịch số 87/2006/HDLT-ĐTN-TDTT về tiêu chuẩn thi đua và rèn luyện thể dục thể thao của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban Thể dục - Thể thao ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2006).

- Tiêu chí ưu tiên xét:

+ Tham gia và đạt giải cấp trường trở lên tại hội thao trường, hội thao các cơ sở Hội.

+ Là thành viên đội tuyển của trường các môn thể dục thể thao thi đấu các giải cấp ĐHQG, cấp Thành, quốc gia hoặc quốc tế.

* Đối với những sinh viên khuyết tật, tiêu chuẩn về thể lực bao gồm: tập thể dục hàng ngày và rèn luyện ít nhất 1 môn thể thao dành cho người khuyết tật.

2.4. Tiêu chuẩn tình nguyện tốt

Đạt 01 trong các tiêu chuẩn sau:

- Tham gia và nhận giấy chứng nhận hoàn thành một trong các chiến dịch, chương trình sau: chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Chiến dịch Xuân tình nguyện, chương trình Tiếp sức mùa thi.

- Tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện/năm (được tính theo số ngày thực tế tham gia các hoạt động tình nguyện cộng dồn. Ví dụ: sinh viên A tham gia 3 ngày tình nguyện tại mái ấm nhà mở, 1 ngày thứ bảy tình nguyện, 1 ngày Chủ nhật xanh ở những thời điểm khác nhau trong năm sẽ được tính đủ tiêu chuẩn).

- Được giấy khen cấp trường trở lên về hoạt động tình nguyện.

2.5. Tiêu chuẩn hội nhập tốt

- Có trình độ ngoại ngữ bằng B2 hoặc tương đương B2 trở lên (hoặc chứng chỉ TOEFL, TOEIC, IELTS tương đương) hoặc tham gia và đạt giải Ba trở lên tại các cuộc thi Ngoại ngữ từ cấp trường.

- Có chứng chỉ tin học Văn phòng từ bằng A hoặc tương đương bằng A trở lên.

- Hoàn thành ít nhất một khóa học kỹ năng thực hành xã hội hoặc được Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên hoặc công tác Hội và phong trào sinh viên trong năm học 2014 – 2015.

- Tiêu chí ưu tiên xét (ít nhất một trong các tiêu chí sau):

+ Tham gia ít nhất 01 hoạt động giao lưu quốc tế: Hội nghị, Hội thảo quốc tế, các chương trình gặp gỡ, giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế trong và ngoài nước.

+ Tham gia và đạt giải khuyến khích trở lên trong các cuộc thi tìm hiểu về văn hoá, lịch sử, xã hội do các Liên Chi, CLB – Đội, Nhóm trở lên tổ chức.

II. Danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trường:

1. Đối tượng:

- Danh hiệu áp dụng đối với Liên Chi hội.

2. Tiêu chuẩn

- 100% sinh viên đăng ký tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt”.

- Ít nhất 30% sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Chi hội.

- Ít nhất 10% sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Liên Chi hội.

Không có sinh viên vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương cư trú và cộng đồng.

 

III. HỒ SƠ VÀ QUY TRÌNH XÉT CHỌN:

1. Hồ sơ đề nghị xét chọn:

- Căn cứ vào hệ thống tiêu chí xét chọn cấp Trường do Hội Sinh viên ban hành, Ban chấp hành Liên Chi hội thông báo và vận động Hội viên đăng ký tham gia.

- Hồ sơ cá nhân bao gồm:

+ Tờ khai thành tích “Sinh viên 5 tốt” Đại học Kinh tế - Luật theo mẫu (Lưu ý: Phải khai cụ thể, chi tiết theo từng tiêu chí).

+ 01 bộ photo các bằng khen – giấy khen, thành tích, các giấy chứng nhận, bảng điểm học tập.

+ 02 tấm hình 3x4.

+ 01 Bản photo Thẻ Hội viên Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế – Luật.

2. Quy trình xét chọn:

- Thời gian nhận hồ sơ: (Dự kiến) tháng 10/2015.

- Thời gian tuyên dương: (Dự kiến) tháng 11 năm 2015.

- Hội đồng bình chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” sẽ quyết định danh sách các sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt năm học 2014 - 2015.

- Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật có trách nhiệm tuyên truyền, thông báo kết quả và tổ chức “Lễ tuyên dương Sinh viên 5 tốt” - Năm 2015.

* Lưu ý: Sinh viên nhận Tờ khai mẫu thành tích Sinh viên 5 tốt Trường Đại học Kinh tế - Luật thì liên hệ tại Chi Hội hoặc tải về tại trang web của Trường.
Tổng truy cập: 1,218,408

107,566