Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Kinh tế - LuậtTrường Đại học Kinh tế - Luật là trường thành viên của Đại học Quốc gia Tp. HCM được thành lập theo quyết định số 377/QĐ/TTg ngày 24 tháng 03 năm 2010 của Thủ tưởng Chính phủ. Tiền thân của Trường Đại học Kinh tế - Luật là Khoa Kinh tế trực thuộc ĐHQG TP. HCM được thành lập ngày 06 tháng 11 năm 2000 theo quyết định số 441/QĐ/ĐHQG/TCCB của Giám đốc ĐHQG TP.HCM.

Ngày 08 tháng 03 năm 2002, Đoàn Khoa Kinh tế được thành lập theo quyết định của Ban Chấp hành Thành Đoàn TP.HCM. Tháng 04/2010, Đoàn Khoa Kinh tế đổi tên thành Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật sau khi có quyết định thành lập Trường Đại học Kinh tế - Luật.Ngoài nhiệm vụ chính trị hàng đầu của sinh viên là học tập thì vấn đề giáo dục đạo đức, rèn luyện nhân cách, tạo sân chơi tinh thần, hỗ trợ sinh viên, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của sinh viên luôn được Đoàn Trường quan tâm và giữ vai trò không thể thiếu đối với mỗi đoàn viên - sinh viên.


Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được Đoàn Trường triển khai hiệu quả; các hoạt động tình nguyện của sinh viên Trường như: Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện, Tiếp sức mùa thi,…được sự hưởng ứng và tham gia đông đảo của sinh viên, các hoạt động này đã góp phần trong việc giáo dục nhân cách sống, lý tưởng sống cho mỗi đoàn viên, hội viên.


Công tác tổ chức – xây dựng Đoàn và tập hợp Thanh niên được tổ chức Đoàn quan tâm đầu tư và thực hiện hiệu quả, từ số lượng gần 300 Đoàn viên khi mới thành lập, đến nay tổng số Đoàn viên – Hội viên của Trường đã gần 7.000, khẳng định cho sự phát triển lớn mạnh về quy mô và chất lượng các hoạt động của Đoàn. Công tác phát triển Đảng được Đoàn Trường đầu tư hiệu quả, thể hiện được vai trò tiên phong, đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 


QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, TỔ CHỨC BỘ MÁY:

- Năm 2002: Thành lập Đoàn Khoa Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM giai đoạn lâm thời. BCH gồm 07 đồng chí:

+ Bí thư: Đ/c Hoàng Lâm Cường

+ Phó Bí thư: Đ/c Trần Thu Hương

- Nhiệm kỳ I (2003 – 2005): Ban chấp hành Đoàn TNCS HCM Khoa Kinh tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh gồm 13 đồng chí:

+ Bí thư: Đ/c Hoàng Lâm Cường

+ Phó Bí thư: Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Tuyền

- Nhiệm kỳ II (2005 – 2007): Ban chấp hành Đoàn TNCS HCM Khoa Kinh tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh gồm 15 đồng chí:

+  Bí thư: Đ/c Nguyễn Thanh Trọng

+  Phó Bí thư: Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Tuyền

- Nhiệm kỳ III (2007-2009): Ban chấp hành Đoàn TNCS HCM Khoa Kinh tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh gồm 15 đồng chí:

+ Bí thư: Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Tuyền

+ Phó Bí thư thường trực: Đ/c Hoàng Ngọc Hiếu

+ Phó Bí thư: Đ/c Võ Văn Trọng

- Năm học 2009 – 2010: Đoàn Khoa Kinh tế - ĐHQG.HCM (đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn) được nâng cấp lên thành Đoàn tương đương cấp Huyện

- Nhiệm kỳ IV (2010 – 2012): Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật gồm 21 đồng chí.

+ Bí thư: Đ/c Võ Văn Trọng

+ Phó Bí thư thường trực: Đ/c Hoàng Ngọc Hiếu

+ Phó Bí thư: Đ/c Nguyễn Thị Thu Trang

Ngày 08/12/2012, Hội nghị BCH Đoàn trường bầu Đ/c Huỳnh Hồng Hiếu (thay Đ/c Nguyễn Thị Thu Trang)

- Nhiệm kỳ V (2012 – 2014): Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật gồm 21 đồng chí.

+ Bí thư: Đ/c Võ Văn Trọng

+ Phó Bí thư thường trực: Đ/c Hoàng Ngọc Hiếu

+ Phó Bí thư: Đ/c Huỳnh Hồng Hiếu

Ngày 27/11/2012, Hội nghị BCH Đoàn trường bầu kiện toàn:

+ Bí thư: Đ/c Hoàng Ngọc Hiếu

+ Phó Bí thư thường trực: Đ/c Võ Nguyễn Thanh Thu

Ngày 25/12/2013, Hội nghị BCH Đoàn trường bầu kiện toàn Đ/c Võ Đình Vinh (thay Đ/c Huỳnh Hồng Hiếu)

 - Nhiệm kỳ VI (2014 – 2017): Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật gồm 23 đồng chí.

+ Bí thư: Đ/c Hoàng Ngọc Hiếu

+ Phó Bí thư thường trực: Đ/c Võ Nguyễn Thanh Thu

+ Phó Bí thư: Đ/c Nguyễn Văn Nên

 - Nhiệm kỳ VII (2017 – 2019): Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật gồm 23 đồng chí.

+ Bí thư: Đ/c Phùng Thị Diệu Hương

+ Phó Bí thư thường trực: Đ/c Ngô Lê Mạnh Hiếu

+ Phó Bí thư: Đ/c Bùi Hoàng Mol

 - Nhiệm kỳ VIII (2019 – 2022): Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật gồm 23 đồng chí.

+ Bí thư: Đ/c Ngô Lê Mạnh Hiếu

+ Phó Bí thư thường trực: Đ/c Bùi Hoàng Mol

+ Phó Bí thư: Đ/c Nguyễn Thế Đức Tâm

 - Nhiệm kỳ IX (2022 – 2024): Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật gồm 27 đồng chí.

+ Bí thư: Đ/c Bùi Hoàng Mol

+ Phó Bí thư thường trực: Đ/c Huỳnh Mạnh Phương

+ Phó Bí thư: Đ/c Nguyễn Thế Đức Tâm

CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:


- Huân chương lao động hạng Ba năm 2018

- Bằng khen Thủ tưởng Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (năm 2009): Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm học 2005 – 2006 đến năm học 2007 – 2008, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

- Bằng khen Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (từ năm 2004 đến năm 2015): Hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học.

- Bằng khen UBND TP.HCM, chứng nhận Tập thể lao động xuất sắc của UBND TP.HCM (từ năm 2004 đến năm 2013).

- Bằng khen của UBND tỉnh: An Giang, Bến Tre, Trà Vinh.

- Cờ thi đua của UBND TP.HCM: Đơn vị lá cờ đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2003 – 2004, năm học 2012 – 2013, năm học 2013 - 2014, năm học 2014 - 2015.

- Bằng khen Giám đốc ĐHQG TP.HCM (năm 2004, 2007, 2008, 2009, 2010 và 2011).

Chức năng, nhiệm vụ được giao:

    Chức năng:

- Tham mưu cho Đảng ủy – Ban Giám hiệu Trường và Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh những nội dung, biện pháp chỉ đạo liên quan đến công tác Đoàn và phong trào Thanh niên tại Trường Đại học Kinh tế - Luật.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Đoàn, Chi Đoàn, xây dựng các chương trình hành động, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với chủ trương của Đảng ủy – Ban Giám hiệu Trường và Đoàn cấp trên, đảm bảo phù hợp với nhu cầu của đoàn viên, thanh niên tại đơn vị.

- Tổ chức các hoạt động cho đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Kinh tế - Luật, qua đó cùng với nhà trường góp phần định hướng, giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện nhân cách, trau dồi kỹ năng sống, kỹ năng làm việc cho đoàn viên, thanh niên.

   Nhiệm vụ:

- Theo dõi, nắm bắt tình hình học tập, sinh hoạt, tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên; nghiên cứu các giải pháp thực hiện nhằm kịp thời tham mưu, hỗ trợ Đảng ủy – Ban Giám hiệu, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào Thanh niên được toàn diện.

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các cơ sở Đoàn, Chi đoàn thực hiện tốt các Nghị quyết, Chủ trương, Chỉ thị của Đảng ủy và Đoàn cấp trên .

- Thường xuyên phối hợp với các Phòng, Khoa, đơn vị trong Trường, các đơn vị có liên quan, làm tốt vai trò nồng cốt chính trị đối với Hội Sinh viên Trường để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Trường Đại học Kinh tế - Luật.

  

Hiện tại, Trường Đại học Kinh tế - Luật có 6.251 sinh viên hệ chính quy tập trung, 5.886 đoàn viên,  6.065 hội viên, 104 cán bộ - giảng viên trẻ từ 30 tuổi trở xuống. Cơ cấu tổ chức của Đoàn trường hiện nay:

- Tổng số Đoàn cơ sở là 08 (Đoàn Khoa Kinh tế, Đoàn Khoa Kinh tế đối ngoại, Đoàn Khoa Tài chính – Ngân hàng, Đoàn Khoa Kế toán – Kiểm toán, Đoàn Khoa Hệ thống thông tin, Đoàn Khoa Quản trị Kinh doanh, Đoàn Khoa Luật và Đoàn Khoa Luật Kinh tế).

- 02 Chi đoàn trực thuộc (Khối Quản lý và Khối Giảng viên).

- Tổng số Chi đoàn: 70.

- Số CLB/Đội/Nhóm trực thuộc Đoàn trường: 05. Bao gồm CLB Lý luận trẻ, CLB Truyền thông, CLB Thắp Sáng ước mơ, FESE Group, CLB UEL moot Club.

- Số CLB/Đội/Nhóm trực thuộc các Đoàn Khoa: 08. Bao gồm CLB Kinh tế học (ECS), CLB Kinh doanh quốc tế (IBC), CLB Tài chính – Ngân hàng (F&B), CLB Wapa, CLB ITB, CLB Tiềm năng quản trị (GPA) và CLB Tri thức Luật,CLB Marketing.

 

Cơ sở vật chất hiện có:

Hiện tại Đoàn Trường có văn phòng tại cơ sở chính: Phòng A.210 tòa Nhà điều hành và học tập của Trường (Địa chỉ: Số 669 Quốc lộ 1, Khu phố 3, P. Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM)


Ban chấp hành Đoàn trường bao gồm 23 ủy viên do Đại hội Đại biểu bầu ra là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ họp của Ban Chấp hành.

Ban Chấp hành họp phiên thứ nhất bầu cử ra Ban Thường vụ gồm 7 uỷ viên, Ban Thường vụ là cơ quan lãnh đạo của Đoàn trường giữa hai kỳ họp. Giúp việc cho Ban Thường vụ là các ban chức năng và bộ phận trực thuộc đó là:

+ Văn phòng Đoàn trường
+ Ban Tổ chức và Xây dựng Đoàn
+ Ban Tuyên giáo

+ Ban Học tập – Nghiên cứu khoa học

+ Ban Truyền thông – Đối ngoại
+ Ủy ban Kiểm tra.