SINH VIÊN 5 TỐT - VÀ NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG (07/10/2016)

Là một danh hiệu giá trị, một thước đo chuẩn mực, một sự ghi nhận cho những nỗ lực và cống hiến của sinh viên cả nước trong quá trình học tập và rèn luyện suốt năm học, phong trào "Sinh viên 5 tốt" là một dòng chảy lớn trong các phong trào sinh viên của thành phố mang tên Bác nói riêng và cả nước nói chung.

SINH VIÊN 5 TỐT LÀ GÌ 

Phong trào "Sinh viên 5 tốt"