Sinh hoạt chuyên đề nâng cao lý luận chính trị tháng 3 năm 2022 (14/03/2022)

Vào 13h30 ngày 13/3/2022 tức chủ nhật vừa qua, nhằm bồi dưỡng, nâng cao lý luận chính trị, tư tưởng cho cán bộ Đoàn chủ chốt và tất cả các thành viên, Câu lạc bộ Lý luận trẻ đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề nâng cao lý luận chính trị tháng 3 năm 2022 với chủ đề: “Câu lạc bộ Lý luận trẻ – Nơi định hướng tư tưởng cho thanh niên”.

Lễ kết nạp Đoàn viên mới và Lớp bồi dưỡng các bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên năm học 2019 - 2020 (12/07/2020)

Sáng ngày 12/7/2020 tại Hội trường A, Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên mới cho 15 sinh viên. Song song với Lễ kết nạp Đoàn viên mới, Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức lớp bồi dưỡng học tập các bài lý luận chính trị cho Đoàn viên năm học 2019 – 2020 trong 2 ngày 11/7 và 12/7.

Hơn 1500 sinh viên tham gia “ Lớp Bồi dưỡng sáu bài lý luận chính trị ” (23/04/2017)

Vào ngày 23/04/2017, Đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức lớp bồi dưỡng 6 bài lý luận chính trị cho các sinh viên của trường với qui mô đông đảo hơn 1500 sinh viên tham gia tại Hội trường A.