Lễ kết nạp Đoàn viên mới và Lớp bồi dưỡng các bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên năm học 2019 - 2020 (12/07/2020)

Sáng ngày 12/7/2020 tại Hội trường A, Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên mới cho 15 sinh viên. Song song với Lễ kết nạp Đoàn viên mới, Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức lớp bồi dưỡng học tập các bài lý luận chính trị cho Đoàn viên năm học 2019 – 2020 trong 2 ngày 11/7 và 12/7.

Hơn 1500 sinh viên tham gia “ Lớp Bồi dưỡng sáu bài lý luận chính trị ” (23/04/2017)

Vào ngày 23/04/2017, Đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức lớp bồi dưỡng 6 bài lý luận chính trị cho các sinh viên của trường với qui mô đông đảo hơn 1500 sinh viên tham gia tại Hội trường A. 

 


 

Tổng truy cập: 1,967,126