Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022

Vào 7h30, 05/11/2022, Đoàn Trường ĐH Kinh tế - Luật chủ trì phối hợp với Đoàn Trường ĐH Bách Khoa, Đoàn Trường ĐH Quốc tế, Đoàn Trường ĐH Công nghệ thông tin, Đoàn Cơ quan ĐHQG-HCM tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2022 với sự đồng hành của đơn vị HEAD Dũng Tiến Sài Gòn.