Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam"

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường Đại học Kinh tế - Luật yêu cầu cấp uỷ chi bộ và các tổ chức đoàn thể thuộc Trường triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”.


Tổng truy cập: 1,126,823

75,348