Phát huy tấm gương của anh hùng Lý Tự Trọng với lời hiệu triệu cách mạng “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác” cho tuổi trẻ Thành phố mang tên Bác hôm nay

Quá trình hình thành và phát triển của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng đầy gian khổ nhưng hết sức vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Tự hào về Đoàn, chúng ta  rất đỗi tự hào, thân quen khi nhắc về Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng - người được Bác Hồ trực tiếp dìu dắt từ tuổi thiếu niên, sau này trở thành người đoàn viên thuộc lớp đầu tiên.

 

 

Ảnh: Lễ công bố tượng chân dung anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng do Trung ương Đoàn

tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh năm 2021.

 

Tên của đồng chí Lý Tự Trọng, lịch sử Đoàn ghi ngay ở dòng đầu tiên cùng với câu nói nổi tiếng của anh trước tòa án thực dân “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”,  như là một chân lý, có sức hiệu triệu thôi thúc hàng triệu đoàn viên, thanh niên qua các thế hệ trẻ cùng nhau làm nên những chiến công vang dội trong lịch sử dân tộc.

 

Tuổi trẻ tiếp bước xứng đáng con đường cách mạng

 

Noi gương Anh, các thế hệ thanh niên “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”, đầu trần, chân đất với giáo mác và gậy tầm vông theo lời kêu gọi của Đảng và Bác Hồ quyết đem xương máu bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc. Tiêu biểu là Võ Thị Sáu, Cù Chính Lan, Mạc Thị Bưởi, Bế Văn Đàn, Tô Vĩnh Diện. Noi gương anh, các thế hệ thanh niên “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, “Vai trăm cân, chân nghìn dặm”, “Là người, xin một lần khi nằm xuống, Nhìn anh em đứng lên cắm cao ngọn cờ”, khắc ghi trong lòng chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

 

Tiếp bước Lý Tự Trọng trong chặng đường 20 năm “Tay búa, tay súng”, “Tay cày, tay súng” quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, nhiều đồng chí đã ngã xuống hiến dâng đời mình cho Tổ quốc. Noi gương Anh, trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, đứng trước sự thách thức sống còn của dân tộc, tuổi trẻ Việt Nam với tinh thần quả cảm tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng. Tiêu biểu như: Phong trào thanh niên tình nguyện vượt mức kế hoạch năm năm lần thứ nhất (1961 - 1965), phong trào “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”, “Quyết thắng”… Tiêu biểu cho thế hệ trẻ là Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Văn Trỗi, Quách Thị Trang, Lê Minh Quới, Trần Quang Cơ, Hồ Hảo Hớn, Trang Văn Học và hàng trăm anh, chị trẻ tuổi khác đã được Nhà nước ta phong anh hùng.


Ảnh: Tượng đài Anh hùng Lý Tự Trọng tại khuôn viên Nhà truyền thống

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Tân Bình được khánh thành năm 2017.

 

Con đường cách mạng đó được tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh tiếp nối một cách xứng đáng khi đất nước bước vào giai đoạn cách mạng mới sau ngày toàn thắng, đất nước thống nhất, non sông thu về một mối. Bằng sức trẻ, sự trui rèn trong những ngày tranh đấu, bằng trí tuệ và sự dẫn dắt từ lý tưởng của người đoàn viên đầu tiên của tổ chức Đoàn - Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng - tuổi trẻ thành phố đã từng bước trưởng thành, đóng góp xứng đáng cho sự đi lên của thành phố, của đất nước trong 46 năm qua.

 

Tấm gương chiến đấu, xả thân, hy sinh vì lý tưởng cách mạng của Anh Lý Tự Trọng và những anh hùng, liệt sĩ luôn dẫn dắt, thúc giục tuổi trẻ thành phố, hình thành những lớp đoàn viên mang tên Anh, đến với những khóa bồi dưỡng tại ngôi Trường Đoàn mang tên Anh của Khu Đoàn Sài Gòn - Gia Định ra đời trong giai đoạn quyết liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ -  trường Đoàn Lý Tự Trọng trở thành nơi đào tạo và hỗ trợ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, nhất là khu vực miền trung, tây nguyên, đông và tây nam bộ.

 

Ảnh: Sinh viên Kinh tế - Luật đạt giải Nhì trong cuộc thi “Tầm nhìn xuyên thế kỷ năm 2021”

cấp thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tuổi trẻ Kinh tế - Luật hôm nay và mai sau nguyện noi theo tấm gương sáng ngời và lý tưởng cách mạng cao đẹp của Anh hùng Liệt sĩ Lý Tự Trọng - Người đoàn viên cộng sản đầu tiên. Đồng thời, ra sức học tập, rèn luyện và thi đua nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật công nghệ, đổi mới và nâng cao công tác, hoạt động Đoàn - Hội bằng những công trình, sản phẩm, phần việc cụ thể để góp phần xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và đặc biệt cho sự vững mạnh của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

Nguồn: Tổng hợp