Sinh hoạt chính trị tháng 11, 12 năm 2021 với chủ đề “Tinh thần Lý Tự Trọng - Khát vọng của thanh niên” - Phần 1: Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lý Tự Trọng - Người anh cả của thanh niên cách mạng Việt Nam

Lý Tự Trọng – Người đoàn viên cộng sản đầu tiên - tấm gương sáng tiêu biểu cho lòng yêu nước và lý tưởng cao đẹp của thanh niên Việt Nam trong mọi thời đại.


Tuổi 17 - Lý Tự Trọng đã dâng trọn tuổi thanh xuân tươi đẹp cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và để lại bản tuyên ngôn bất tử về lý tưởng cách mạng và lẽ sống làm người: Tôi hành động không phải là không suy nghĩ. Tôi hiểu việc tôi làm. Tôi làm vì mục đích cách mạng. Tôi chưa đến tuổi thành niên thật, nhưng tôi đủ trí khôn để hiểu rằng con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”. Câu nói ấy của người thanh niên cộng sản 17 tuổi đã in sâu vào trong tâm khảm mỗi đoàn viên, thanh niên Việt Nam. Đó là lời hiệu triệu, thúc giục lớp lớp thanh niên chiến đấu anh dũng chống lại các đế quốc hùng mạnh bậc nhất thế giới, thắp lên ngọn lửa độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam.


Khâm phục lòng yêu nước, tinh thần cách mạng kiên cường, lý tưởng sống cao đẹp, sự hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và để tri ân sự nghiệp cách mạng của anh, một khu tưởng niệm được xây dựng ở quê hương anh Lý Tự Trọng tại thôn Tân Long, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Công trình được xây dựng để vinh danh và nhắc nhớ đến công lao hy sinh của anh hùng Lý Tự Trọng. 

 

 

Nguồn infographic: Trang tin điện tử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh