KHÓA HỌC “PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC” DÀNH CHO SINH VIÊN – NĂM HỌC 2021 – 2022 – CHUYÊN ĐỀ 01

[KHÓA HỌC “PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC” DÀNH CHO SINH VIÊN – NĂM HỌC 2021 – 2022 – CHUYÊN ĐỀ 01]

Chuyên đề 01 – “Tổng quan về phương pháp nghiên cứu khoa học” là chuyên đề thứ hai được tổ chức trong khóa học này.

Trong Chuyên đề này, Thầy PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu về các chuẩn mực cơ bản của một công trình NCKH, các loại hình nghiên cứu cũng như quy trình thực hiện một đề tài NCKH.

_________________________
Thông tin chi tiết về Chuyên đề 01 – “Tổng quan về phương pháp nghiên cứu khoa học”

Thời gian:

+ Buổi học 1: 8h00 - 11h30, Thứ bảy, ngày 16/10/2021

+ Buổi học 2: 13h15 - 16h00, Thứ bảy, ngày 16/10/2021

Hình thức: Trực tuyến

Giảng viên: PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình

Link đăng ký: https://forms.gle/GMszVJ3Ltrebn7VQA