Tập huấn, hướng dẫn sinh viên NCKH

TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Chuyên đề 1:  Hướng dẫn xây dựng đề cương chi tiết và thiết kế nghiên cứu

Nhằm tăng cường thông tin triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên cũng như trao đổi các nội dung tăng cường các công tác hỗ trợ học tập tại các cơ sở Đoàn – Hội, các nhóm nghiên cứu khoa học. Ngoài ra còn đào tạo, hướng dẫn cách thức làm đề cương, dàn bài nghiên cứu khoa học cùng phương pháp nghiên cứu theo từng mảng Kinh tế, Quản lý và Luật, góp phần giúp hiểu rõ hơn cách làm một đề cương nghiên cứu hoàn chỉnh và các bước để triển khai nghiên cứu và tạo cơ hội được tiếp xúc, lắng nghe, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học trong các nhóm với nhau. Ban Học tập Nghiên cứu Khoa học Đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật tổ chức chương trình “Tổ chức tập huấn, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học Đợt 1 năm học 2016 – 2017”.


- Thời gian: Từ 13h00 đến 16h00 ngày 09/12/ 2016.

- Địa điểm: Trường ĐH Kinh tế - Luật

+) Lĩnh vực Kinh tế - Quản lý và các lĩnh vực khác: Th.S Nguyễn Văn Nên ( hướng dấn đạt giải nhất lĩnh vực Kinh tế ) -  Phòng 512

+) Lĩnh vực Pháp lý: Th.S Trương Trọng Hiểu ( hướng dẫn đạt giải nhất lĩnh vực Pháp lý ) - Phòng 515

- Đối tượng tham gia: Tất cả các bạn tham gia nghiên cứu khoa học năm 2016 – 2017 và các bạn sinh viên muốn học hỏi kinh nghiệm để nghiên cứu khoa học.

1. Chương trình gồm có hai chuyên đề:

1.1. Chuyên đề “Hướng dẫn lập đề cương chi tiết và thiết kế nghiên cứu trong lĩnh vực pháp lý”

- Biết nội dung cơ bản trong một đề cương nghiên cứu lĩnh vực pháp lý.

- Cách thức chi tiết hoá các nội dung cơ bản thành một đề cương chi tiết.

- Cách thức tiếp cận để thực hiện các nội dung nghiên cứu theo đề cương chi tiết.

- Cách thức tổ chức nghiên cứu trong lĩnh vực Pháp lý.

- Một số phương pháp tiếp cận để thực hiện các đề tài nghiên cứu lĩnh vực pháp lý.

1.2. Chuyên đề “Hướng dẫn lập đề cương chi tiết và thiết kế nghiên cứu trong lĩnh vực Kinh tế, quản lý”

- Các nội dung cơ bản trong một đề cương nghiên cứu lĩnh vực Kinh tế, quản lý.

- Cách thức chi tiết hóa các nội dung cơ bản thành một đề cương chi tiết.

- Cách thức tiếp cận để thực hiện các nội dung nghiên cứu theo đề cương chi tiết.

- Cách thức thiết kế các nội dung nghiên cứu theo đề cương chi tiết.

- Giới thiệu một số công cụ và mô hình nghiên cứu định lượng cơ bản trong nghiên cứu lĩnh vực Kinh tế, pháp lý.

- Một số phương pháp tiếp cận để thực hiện các đề tài nghiên cứu lĩnh vực Kinh tế, quản lý.

Nguồn: Ban Học tập Nghiên cứu Khoa học
Tổng truy cập: 1,218,356

107,514