Tiêu chí Sinh viên 5 Tốt ĐHQG - HCM năm 2016

Ngày 22/02/2016 Ban Cán sự Đoàn ĐHQG - HCM đã ban hành thông báo Quy định về tiêu chí xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 Tốt" cấp ĐHQG - HCM năm 2016.
Mời các bạn xem chi tiết:

- THÔNG BÁO

-
QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ SINH VIÊN 5 TỐT

Hội Sinh viên trườngTổng truy cập: 1,218,416

107,574