Kết quả lớp BỒI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG KHÓA 3/2016 và lớp BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI KHÓA 2/2016  (23/02/2017)

Danh sách học viên được cấp giấy chứng nhận lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng khóa 3/2016 và danh sách học viên đã hoàn thành chương trình Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa 2 năm 2016

Biểu mẫu (13/03/2015)

Quy trình giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp (13/03/2015)

Hướng dẫn Quy trình giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp