Tiêu chí Sinh viên 5 Tốt ĐHQG - HCM năm 2016 (23/03/2016)

Ngày 22/02/2016 Ban Cán sự Đoàn ĐHQG - HCM đã ban hành thông báo Quy định về tiêu chí xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 Tốt" cấp ĐHQG - HCM năm 2016.

TIÊU CHUẨN "SINH VIÊN 5 TỐT" CẤP TRƯỜNG 

TIÊU CHUẨN "SINH VIÊN 5 TỐT" CẤP TRƯỜNG


Tổng truy cập: 1,216,924

106,082