Hình ảnh tọa đàm “Tiếp lửa”

Ngày 25/3/2017 tại phòng A.515 Trường Đại học Kinh tế – Luật, dưới sự phối hợp tổ chức của Đoàn khoa Hệ Thống Thông Tin và Đoàn khoa Kinh Tế Đối Ngoại, chương trình tọa đàm “Tiếp lửa và phát triển Đảng trong sinh viên 2017” đã được tổ chức với sự tham gia của hai vị khách mời: anh Bùi Hoàng Mol - Chuyên viên phòng CTSV, nguyên Phó Chủ tịch Hội sinh viên Trường và anh Nguyễn Văn Tây - Đảng viên Khóa 12 khoa Kinh tế Đối ngoại cùng đông đảo các bạn sinh viên đến từ hai khoa HTTT và KTĐN.Hình ảnh: Đoàn Khoa HTTT

 

 

Tổng truy cập: 1,549,924

104,447