Triển khai các cuộc thi tìm hiểu Bản sắc Văn hóa Tết cổ truyền Việt Nam - Lào - Campuchia

Nhằm hưởng ứng Ngày Tết Cổ truyền  Bunpimay của nhân dân Lào và Tết Cổ truyền Chol Chnam Thmay của nhân dân Campuchia; Tạo môi trường rèn luyện kỹ năng hội nhập , thể hiện sự quan tâm của phòng ban, đoàn thể trong Trường đối với các sinh viên nước ngoài đang theo học tại Trường.Giao lưu, tìm hiểu nền văn hóa các nước bạn (Campuchia, Lào) đồng thời mang hình ảnh đất nước – con người Việt Nam đến với sinh viên nước bạn.Trang bị cho các bạn sinh viên những kiến thức kinh tế - xã hội bổ ích về ba nước nói riêng cũng như ASEAN nói chung, các cơ hội và thách thức khi hội nhập ở các quốc gia ASEAN.
Hội Sinh viên Trường triển khai các cuộc thi tìm hiểu bản sắc văn hóa Tết cổ truyền với chủ đề "Văn hóa và con người".
1. Cuộc thi viết bài cảm nhận "Tết Lào - Campuchia trong tôi là..."

   1.1. Nội dung cuộc thi: Viết bài cảm nhận về văn hóa Tết cổ truyền Lào - Campuchia, hoặc cẩm nhận về lần tham gia Lễ Hội tại Trường của bạn

   1.2. Thể lệ

     - Đoàn viên, Sinh viên tham gia cuộc thi với hình thức viết một bài cảm nhận bằng file word khoảng 200 từ và kèm một file ảnh chất lượng cao về mail bantruyenthongkythuat.uel@gmail.com đến hết ngày 15/4/2020.

     - Các bài dự thi sẽ được đăng tải đồng thời vào 19h00 ngày 16/4/2020.

     - Kết quả bình chọn dựa vào số lượt bày tỏ cảm xúc trên page HSV Trường ĐH Kinh tế - Luật và được tính đến hết ngày 17/4/2020.

   1.3. Cơ cấu giải thưởng

     + 01 giải nhất 200.000đ/đợt thi + giấy chứng nhận

     + 01 giải nhì 150.000đ/đợt thi + giấy chứng nhận

     + 01 giải ba 100.000đ/đợt thi + giấy chứng nhận

   Ngoài ra nếu bài đăng của bạn đạt từ 100 bày tỏ cảm xúc trở lên sẽ được cấp GCN Hội nhập để xét Sinh viên 5 tốt cho năm học 2019 – 2020.

2. Cuộc thi Minigame Tìm hiểu Bản sắc văn hóa Tết cổ truyền Việt Nam – Lào – Campuchia.

   2.1. Nội dung cuộc thi: Nội dung các câu hỏi xoay quanh văn hóa và con người Việt Nam - Lào - Campuchia
2.2. Thể lệ
- Đoàn viên, Sinh viên tham gia cuộc thi với hình thức trắc nghiệm qua cổng thông tin học tập trực tuyến http://elearning.uel.edu.vn (chuyên mục Các cuộc thi của Đoàn, Hội);
- Mỗi đợt thi sẽ bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 15phút. (Mỗi đợt thi được làm bài tối đa 2 lần, lấy điểm lần cao nhất để làm căn cứ xét hạng cho mỗi đợt thi)
- Thí sinh đạt kết quả cao xếp hạng từ 1 đến 3 có điểm cao nhất và thời gian nhanh nhất của các đợt thi sẽ nhận được giải thưởng.
2.3. Cơ cấu giải thưởng
+ 01 giải nhất 200.000đ/đợt thi + giấy chứng nhận
+ 01 giải nhì 150.000đ/đợt thi + giấy chứng nhận
+ 01 giải ba 100.000đ/đợt thi + giấy chứng nhận
Ngoài ra nếu bạn đúng 12/20 câu sẽ được cấp GCN Hội nhập để xét Sinh viên 5 tốt cho năm học 2019 – 2020.


BAN TRUYỀN THÔNG - KỸ THUẬT HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG
 


 


 

Tổng truy cập: 2,447,398