Diễn đàn Khoa học Sinh viên Quốc tế lần 2 năm 2017

Diễn đàn Khoa học Sinh viên Quốc tế lần 2 năm 2017 được tổ chức với chủ đề “Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xây dựng thành phố thông minh” với những chủ đề mới mẻ và bắt kịp xu hướng phát triển của Thế giới.Diễn đàn
năm nay được tổ chức với chủ đề “Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xây dựng thành phố thông minh” với 5 tiểu ban:
- Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
- Mô hình, ý tưởng về đô thị thông minh
- Những công nghệ nền tảng, phần mềm sáng tạo xây dựng đô thị thông minh
- Các dịch vụ của đô thị thông minh
- Vai trò người dân trong đô thị thông minh
Ngoài các hoạt động chính của Diễn đàn, đại biểu còn được tham gia vào các hoạt động thú vị khác như: tham quan các công trình trọng điểm của thành phố, tham quan các di tích lịch sử tại TP. Hồ Chí Minh và các hoạt động giao lưu với sinh viên các trường đại học tại TP. Hồ Chí Minh.


 

Cụ thể về chương trình các bạn có thể tìm hiểu thêm ( thư mời ) ( chương trình )

Thư mời dành cho cán bộ , giảng viên : ( tại đây )

Thư mời dành cho sinh viên : ( tại đây )

 

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chị Ngô Thị Tú Trinh tại số điện thoại: 84 838230780, Fax: 84 838244705 
hoặc email: ngothitutrinh@khoahoctre.com.vn

Tổng truy cập: 1,295,612

134,450