Nhiều mô hình hoạt động về luật dành cho sinh viên tham gia tìm hiểu

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (11/11) gắn với các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh niên. Cụm các trường Đại hoc Quốc gia TP.HCM vừa tiến hành tổ chức chương trình "Ngày hội pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2016"  tại Trường Đại học Kinh tế - Luật.


Truyền hình Quốc hội Việt Nam

(Phát sóng ngày 13.11.2016)
Tổng truy cập: 1,218,368

107,526