Hơn 1500 sinh viên tham gia “ Lớp Bồi dưỡng sáu bài lý luận chính trị ” (23/04/2017)

Vào ngày 23/04/2017, Đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức lớp bồi dưỡng 6 bài lý luận chính trị cho các sinh viên của trường với qui mô đông đảo hơn 1500 sinh viên tham gia tại Hội trường A.


Tổng truy cập: 1,213,775

102,933