Tập huấn Tin học văn phòng chuyên sâu dành cho cán bộ Đoàn - Hội

Thực hiện chương trình công tác Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật trong việc nâng cao chất lượng, đào tạo đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội. Nhằm trang bị nghiệp vụ và các kỹ năng cho cán bộ Đoàn - Hội mới, tạo điều kiện cho cán bộ Đoàn - Hội học tập và rèn luyện trong mùa dịch Covid-19. Đoàn Trường quyết định tập huấn chuyên sâu dành cho cán bộ Đoàn - Hội.

Lớp tập huấn diễn ra vào lúc 19g30 thứ 3 - 5 - 7 hàng tuần ở trên nền tảng ứng dụng Zoom với chuyên đề "Tập huấn chuyên sâu về các kỹ năng tin học văn phòng nhằm phục vụ cho công tác nghiệp vụ Đoàn - Hội sau này.


Ảnh: Lớp học tập huấn trên nền tảng Zoom

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬTTổng truy cập: 1,295,651

134,489