Chuyên mục “Gương sáng UEL” | Số 4

Đồng chí Lương Hữu Phước – Quán quân Hội thi “Bí thư chi đoàn giỏi” năm 2021 – là chủ nhiệm Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ UEL.

 

 

Thành tích:

- Điểm học tập: 7.64

- Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Kinh tế - Luật năm học 2019 – 2020”

- Quán quân Cuộc thi học thuật Attacker do Liên chi hội Khoa Tài chính – Ngân hàng tổ chức

- Giải Nhất Cuộc thi “Sáng tác thơ mừng UEL 20”

- Quán quân Hội thi “Bí thư chi đoàn giỏi” năm 2021

- Gương Thanh niên Kinh tế - Luật làm theo lời Bác năm 2021