Những phần thưởng cao quý

Huân chương Độc lập hạng Nhất - Năm 2000
Huân chương Hồ Chí Minh - Năm 2005
Huân chương Sao vàng - Năm 2010


Nguồn: Hội Sinh viên Việt Nam.