Infographics: Quyền và nghĩa vụ về nhân thân giữa vợ & chồng và giữa cha mẹ & con cái

Hướng tới một hôn nhân hạnh phúc, bền lâu, vợ chồng phải có nghĩa vụ tôn trọng các quan hệ nhân thân đối với nhau. Chính vì vậy, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đã quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ nhân thân giữa vợ và chồng. Nếu như quan hệ vợ chồng là quan hệ dựa trên cơ sở hôn nhân thì quan hệ giữa cha mẹ và con cái lại dựa trên quan hệ huyết thống hoặc nuôi dưỡng mà ở đó chứa đầy tình cảm yêu thương gắn bó, mang trong đó là ý thức và trách nhiệm Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ đối với con được quy định khá đầy đủ và chi tiết trong Luật hôn nhân và gia đình và một số văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan được tôn trọng và bảo vệ.

 

Quyền và Nghĩa vụ về nhân thân giữa vợ & chồng:

 

 

 

 

 

Quyền và Nghĩa vụ về nhân thân giữa cha, mẹ & con cái:

 

 

 

 

 

ĐỘI HÌNH TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT MÙA HÈ XANH

 


 


 

Tổng truy cập: 2,447,343