Kết quả vòng Chung kết xếp hạng cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo trẻ ĐHQG-HCM – SISI, lần IV năm 2016

THÀNH ĐOÀN TP HỒ CHÍ MINH

BAN CÁN SỰ ĐOÀN ĐHQG-HCM

***

Số: 71 -TB/BCSĐ

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2016

 

THÔNG BÁO

 Về kết quả vòng Chung kết xếp hạng

cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo trẻ ĐHQG-HCM – SISI, lần IV năm 2016

-------

 

Căn cứ theo kết quả chấm vòng Chung kết xếp hạng của Ban Giám khảo cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo trẻ ĐHQG-HCM – SISI, lần IV năm 2016, ngày 08/10/2016 và kết quả Bình chọn trên website: http://sisi.youthunion.org; Ban Cán sự Đoàn ĐHQG-HCM thông báo kết quả các ý tưởng đạt giải của cuộc thi (danh sách đính kèm).

Ban Cán sự Đoàn thông báo đến Đoàn các đơn vị kết quả vòng Chung kết xếp hạng của cuộc thi, đề nghị Đoàn các đơn vị nắm thông tin; tuyên truyền các ý tưởng đạt giải trên hệ thống thông tin điện tử, ấn phẩm truyền thông, bảng tin của đơn vị.

 

         

Nơi nhận:

- BTV Đoàn các đơn vị thành viên, Đoàn Cơ quan;

- Lưu VP.

 

TL. BAN CÁN SỰ ĐOÀN ĐHQG-HCM

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

Nguyễn Nhựt Thông

 

 

 

          


DANH SÁCH KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG

CUỘC THI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO TRẺ ĐHQG-HCM - SISI, LẦN IV NĂM 2016

 

STT

TÊN Ý TƯỞNG

TÁC GIẢ

GIẢI THƯỞNG

1

JAMME - Mạng xã hội giao thông

Phạm Minh Sang ,

ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG-HCM

Huỳnh Khoa Nguyên,

ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG-HCM

Bùi Ngọc Minh,

ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG-HCM

Nguyễn Đức Huy,

ĐH Bách khoa - ĐHQG-HCM

Vũ Thị Thảo Trang,

Đại học Ngoại Thương TpHCM

La Quốc Hải,

Đại học Ngoại Thương TpHCM

Phan Thị Hoài Nhi,

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Nhất

2

Hệ thống cảnh báo nước xả thải

Bùi Văn Xứng

ĐH Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM

Nhì

Clip được yêu thích nhất

3

Xử lý kim loại nặng và BOD bằng phương pháp keo trụ điện hóa

Nguyễn Anh Tuấn

ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG-HCM

Ba

4

Hôm nay ăn gì?

Lê Thị Thanh Thùy;

Nguyễn Hoàng Phi;

Phạm Hồ Lê Nguyễn

ĐH Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM

Ba

5

Điều khiển hệ thống đèn giao thông bằng công nghệ xử lý ảnh và trí tuệ nhân tạo

Nguyễn Thành Minh Nhật

ĐH Bách khoa - ĐHQG-HCM

Khuyến khích

6

Mô hình vườn rau thủy canh vì cộng đồng

Nguyễn Phan Thanh Trúc;

Phan Thị Chung Thủy;

Đinh Gia Thư;

Nguyễn Thị Bích Vân;

Nguyễn Quốc Lượng

ĐH KHXH&NV - ĐHQG-HCM

Khuyến khích

7

Mini Garden Store

Trần Hoàn Xuân Thanh;

Huỳnh Linh Quý Hòa;

Hồ Tiền Giang Em

ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG-HCM

Khuyến khích

BAN CÁN SỰ ĐOÀN ĐHQG-HCM

 

Tổng truy cập: 1,295,566

134,404