Tổ chức giải thưởng Eureka năm 2019

Đối tượng tham gia giải thưởng là các đề tài NCKH sinh viên đạt thành tích cao trong chương trình nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018-2019 và được chủ tịch hội đồng đánh giá cấp Trường đề xuất tham gia. 

Các nhóm đề tài sẽ hoàn thiện hồ sơ và gửi về Phòng Quản lý khoa học (A 311) vào ngày 16-17/9/2019

Hồ sơ tham dự giải thưởng bao gồm:

1. Phiếu đăng ký công trình tham dự Giải thưởng của tác giả hay nhóm tác giả công trình (1 bản theo mẫu M1, có dán hình 3x4).

2. Bản sao Chứng minh nhân dân (CMND) không cần công chứng của tác giả, nhóm tác giả (nếu là nhóm tác giả, photo CMND của các thành viên trong nhóm).

3. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả dự thi nộp  02 quyển đề tài công trình nghiên cứu.

VĂN BẢN ĐÍNH KÈM:
Quyết định 538 khen thưởng sinh viên
Kế hoạch Eureka 2019.pdf
Thể lệ eureka 2019.docx
 


 


 

Tổng truy cập: 2,447,441