Kết quả lớp BỒI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG KHÓA 3/2016 và lớp BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI KHÓA 2/2016

Danh sách học viên được cấp giấy chứng nhận lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng khóa 3/2016 và danh sách học viên đã hoàn thành chương trình Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa 2 năm 2016.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Đảng ủy cấp trên cơ sở. Căn cứ kết quả học tập của lớp học tập lý luận chính trị dành cho lớp đối tượng kết nạp Đảng khóa 3/2016 (từ ngày 27/10/2016 đến 31/10/2016). Xét đề nghị của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Ban thường vụ Đảng ủy Đai học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định công nhận kết quả học tập và cấp giấy chứng nhận cho 207 học viên đã hoàn thành chương trình học tập lý luận chính trị dành cho Đối tượng kết nạp Đảng Khóa 3/2016.

Quyết định và danh sách cụ thể :
tại đây

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Đảng ủy cấp trên cơ sở. Căn cứ kết quả học tập của học viên lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 2 năm 2016 ( từ ngày 20/11/2016 đến 25/11/2016), xét đề nghị Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQG-HCM. Ban thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định công nhận kết quả học tập và cấp giấy chứng nhận cho 125 học viên đã hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 2/2016.


Quyết định và danh sách cụ thể : tại đâyBan truyền thông đối ngoại Đoàn trườngTổng truy cập: 1,295,633

134,471