Thực hiện kiểm tra thân nhiệt, tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

Để góp phần thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo môi trường học tập và làm việc an toàn, Nhà trường đã triển khai kiểm tra thân nhiệt đối với tất cả cán bộ, giảng viên và sinh viên. Các cán bộ, giảng viên, sinh viên và khách đến liên hệ công tác sẽ được các thành viên Đội hình tình nguyện phòng, chống dịch Covid-19 tiến hành đo thân nhiệt tại cổng trước và cổng sau trước khi vào Trường.

Bên cạnh đó, Nhà trường còn đẩy mạnh các công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 như khai báo y tế, ghi nhận tình hình sinh viên và các cán bộ, giảng viên có đi đến và trở về từ các vùng dịch. Các phòng, ban cũng đã vận động tất cả mọi người thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn, khuyến cáo của Bộ Y tế, UBND TP.HCM, ĐHQG–HCM.

Thông qua hoạt động của mình, các các bộ, giảng viên và sinh viên Kinh Tế - Luật hi vọng mọi người sẽ nghiêm túc chấp hành các hướng dẫn, khuyến cáo của các cơ quan Y tế để có thể cùng nhau góp sức đẩy lùi đại dịch Covid-19.


BAN TRUYỀN THÔNG

 

 

Tổng truy cập: 1,529,708

114,313