Logo và bài hát truyền thống của Hội Sinh viên Việt Nam

Biểu trưng của Hội Sinh viên Việt Nam: Biểu tượng hình tròn, nền xanh da trời (xanh cyan 100%), biểu tượng hình ngọn lửa và ngôi sao dưới có dòng chữ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM.
 

 

Bài ca chính thức của Hội Sinh viên Việt Nam: "Bài ca sinh viên" của nhạc sĩ Trần Hoàng Tiến
Nguồn: Hội Sinh viên Việt Nam.Tổng truy cập: 1,218,453

107,611