Tài liệu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018

 STT                                                          
TÊN TÀI LIỆU         
                                                                                                                    
      TẢI VỀ         
1 Nghị quyết Đại hội IX Hội Sinh viên Việt Nam Tải về
2 Slide hướng dẫn triển khai nghị quyết Tải về
3 Các bài giảng chuyên đề kỹ năng:

- Kỹ năng tổ chức giao lưu

- Phương pháp tổ chức hội thi

- Phương pháp quản trò, trò chơi

- Nghệ thuật thuyết trình, hùng biện

- Sử dụng mạng xã hội trong công tác thanh niên 

- Hội nhập quốc tê, Vai trò, vị trí và sự chuẩn bị của SV

- Hướng dẫn thực hiện Phong trào "Sinh viên 5 tốt"

Tải về
4

Tờ rơi tuyên truyền nghị quyết Đại hội IX Hội Sinh viên VN

P.1 | P. 2  
5 Mô hình, giải pháp hay:
- Khối ĐH,CĐ
- Khối THPT
- Mô hình tổng hợp


Nguồn: Hội Sinh viên Việt Nam. 


 


 

Tổng truy cập: 2,447,319