Thông báo - V/v tiếp nhận hồ sơ đề cử Giải thưởng "Nhà Giáo trẻ tiêu biêu" Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017

Căn cứ Quy chế Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, Quyết định số 1355/QĐ-ĐTN ngày 21/9/2015, Thông báo về việc xét trao Giải thưởng “Nhà Giáo trẻ tiêu biểu” Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 của Ban Thường vụ Thành Đoàn nhằm tuyển chọn hồ sơ bình chọn, tuyên dương, trao Giải thưởng “Nhà Giáo trẻ tiêu biểu” cấp Thành năm 2017, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề cử xét trao Giải thưởng, cụ thể như sau:

 

Bước

Nội dung thực hiện

Thời gian

Đơn vị/ Cá nhân thực hiện

1

Văn phòng Đoàn – Hội gửi thông báo, quy chế Giải thưởng và mẫu báo cáo thành tíchôi

06/10/2017

Đoàn trường

2

Giảng viên thực hiện hồ sơ đề cử, bao gồm:

- Bản giới thiệu thành tích (Dành cho Giảng viên Đại học)

- Bảng tổng hợp đề cử Giải thưởng

Lưu ý: Đối với bản giới thiệu thành tích, hồ sơ đề cử trước khi nộp về Văn phòng Đoàn – Hội phải có đủ chữ ký của người khai và xác nhận của Khoa/ Bộ môn

06/10 – 23/10/2017

Giảng viên

3

Giảng viên nộp hồ sơ bằng cả 2 hình thức:

- Nộp qua hộp thư điện tử email: doanhoi@uel.edu.vn

- Nộp bản giấy tại phòng A.003 – Văn phòng Đoàn – Hội

16/10 – 23/10/2017

Giảng viên

4

Đoàn trường tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ trình xin ý kiến Ban Giám hiệu Trường

24/10/2017

Đoàn trường

5

Hồ sơ đề cử được chọn, văn phòng Đoàn – Hội ra thông báo kết quả thực hiện đăng ký hình thức trực tuyến. Giảng viên thực hiện đăng ký trực tuyến

24/10/2017

Giảng viên

6

Nộp hồ sơ đề cử xét trao giải thưởng về Thành Đoàn TP.HCM

25/10/2017

Đoàn trường

7

Thông báo Giảng viên được trao giải thưởng theo thông báo của Thành Đoàn TP.HCM

11/2017

Đoàn trường

8

Hỗ trợ Giảng viên tham dự Lễ trao giải thưởng “Nhà Giáo trẻ tiêu biểu” Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017

11/2017

Đoàn trường

 

Trên cơ sở về việc tiếp nhận, hổ trợ đề cử xét trao giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” năm 2017, Ban Thường vụ Đoàn trường lưu ý những yêu cầu sau:

1. Giảng viên tham gia đề cử xét trao giải thưởng phải khai đầy đủ các thông tin và minh chứng đính kèm các loại văn bản theo Quy chế; chú ý ghi rõ thành tích đạt được năm nào, cấp nào, chỉ giới thiệu các thành tích đạt được trong năm học 2016 – 2017.

2. Đối với việc thực hiện hồ sơ trực tuyến, Đoàn trường sẽ hỗ trợ hướng dẫn Giảng viên thực hiện. Tất cả các thành tích được khai phải có văn bản chứng minh (ví dụ: bản photo chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, Quyết định giao đề tài NCKH, Biên bản nghiệm thu, xếp loại kết quả nghiên cứu, các loại giấy khen, bằng khen, giấy chứng nhận,..)

3. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề cử: chậm nhất 17g30 ngày 23/10/2017 (Thứ Hai). Nếu có yêu cầu, thắc mắc, quý Thầy/ Cô vui lòng liên hệ đ.c Phùng Thị Diệu Hương – Bí thư Đoàn trường, ĐT: nhánh 6395; DĐ: 0987.259.408 để được giải đáp và hỗ trợ kịp thời).

Văn bản đính kèm:

Thông báo số 10-BTV: Tải tại đây!
Quy chế Giải thưởng: Tải tại đây!
Mẫu báo cáo thành tích: Tải tại đây!
Tổng truy cập: 1,218,399

107,557