V/v Hướng dẫn quy trình thay đổi tên đề tài NCKH


Căn cứ vào thông báo của Phòng SĐH&QLKH 

      Ban Học tập và NCKH Đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật thông báo đến các bạn sinh viên có nhu cầu thay đổi tên đề tài NCKH hoặc có tên đề tài khác với tên đăng ký trước đây, vui lòng download Mẫu đề tài TẠI ĐÂY. Sau đó, điền đầy đủ các thông tin và nộp về Văn phòng Khoa trước hạn nộp đề tài NCKH (ngày 20/04/2017).

     Ban Học tập và NCKH hy vọng các bạn sinh viên có nhu cầu thay đổi tên đề tài, nhanh chóng hoàn thành Mẫu điều chỉnh đề tài và nộp về Văn phòng Khoa đúng thời hạn để không ảnh hưởng đến chất lượng NCKH.
 


 


 

Tổng truy cập: 2,447,127