09 sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật đạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp TP.HCM năm 2016

Vừa qua, qua quá trình họp xét, bình chọn, Hội đồng xét chọn “Sinh viên 5 Tốt” cấp Thành phố 2016 đã có kết quả bình chọn chính thức, và Trường Đại học Kinh tế - Luật đã vinh dự có 09 bạn đạt danh hiệu "Sinh viên 5 Tốt TP.HCM", đây là một sự tiến bộ vượt bậc so với 04 "Sinh viên 5 Tốt" năm 2015.    

Cùng điểm qua 09 gương mặt xuất sắc đạt được danh hiệu cao quý ấy: 01. Huỳnh Thị Thu Trang - Khoa Kinh tế Đối ngoại02. Ngô Ngọc Anh - Khoa Kinh tế Đối ngoại 03. Lê Thị Việt Thương - Khoa Kinh tế Đối ngoại 04. Lê Thị Thùy Dung - Khoa Kinh tế Đối ngoại 05. Trịnh Thị Lụa - Khoa Tài chính - Ngân hàng 06. Nguyễn Nam Sơn - Khoa Tài chính - Ngân hàng 


 
07. Nguyễn Hồng Hân - Khoa Luật Kinh tế08. Nguyễn Thị Trinh - Khoa Luật 


09. Nguyễn Phát Đạt- Khoa Hệ thống thông tin

Ngoài sự tiến bộ vượt bậc về số lượng "Sinh viên 5 Tốt" cấp Thành năm 2016, chúng ta còn có thể thấy danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" đã đến gần hơn với các bạn sinh viên thông qua việc đã có rất nhiều khoa lần đầu tiên có sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Thành, tiêu biểu là khoa Tài chính - Ngân hàng với 2 sinh viên, tiếp đến là Luật, Luật Kinh tế và Hệ thống thông tin với 1 sinh viên, và cuối cùng là Kinh tế Đối ngoại với con số vô cùng ấn tượng, 4 "Sinh viên 5 tốt" cấp Thành.

Hội sinh viên trường Đại học Kinh tế - Luật 


 


 

Tổng truy cập: 2,446,958