Kết quả sinh viên UEL đạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp ĐHQG – HCM, cấp TP.HCM năm 2016

Sau khi được Hội đồng xét danh hiệu Sinh viên 5 Tốt các cấp năm 2016 họp, bình xét. Kết quả Trường Đại học Kinh tế - Luật 23 bạn đạt danh hiệu cấp ĐHQG – HCM và cấp TP.HCM

 


A. Cấp ĐHQG HCM:

- Số lượng Sinh viên được tuyên dương: 14 bạn

- Thời gian tuyên dương (dự kiến): sáng ngày 24/12/2016 (thứ Bảy)

- Địa điểm: Hội trường Khu Công nghệ Phần mềm, ĐHQG-HCM.

(Khu phố 6, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP.HCM).

- Danh sách tuyên dương TẠI ĐÂY

 

b. Cấp TP.HCM:

- Số lượng Sinh viên được tuyên dương: 09 bạn

- Thời gian tuyên dương (dự kiến): 18g00 ngày 07/01/2017 (thứ Bảy)

- Địa điểm: Sân 4A Nhà văn hóa Thanh niên

(Số 04, Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP.HCM).

- Danh sách tuyên dương TẠI ĐÂY

 

Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên xin chúc mừng các bạn và mong rằng các bạn sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật sẽ tiếp tục phát huy trong học tập và rèn luyện để nhiều bạn hơn sẽ đạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt các cấp trong năm học tới.

 

VP Đoàn – Hội
 


 


 

Tổng truy cập: 2,446,972