Chuyên mục “Gương sáng UEL” | Số 10

Đồng chí Phan Nhật Minh Trung – Bí thư Đoàn khoa Tài chính – Ngân hàng – đã luôn có những thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn – Hội.

 

 

Thành tích:

- Gương Thanh niên Kinh tế - Luật làm theo lời Bác năm 2020 và năm 2021;

- Tham gia Chiến dịch tình nguyện Mộc 2019 do Liên chi hội Khoa Kế toán – Kiểm toán tổ chức;

- Giấy khen “Có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Kinh tế - Luật năm học 2019 – 2020”;

- Giấy chứng nhận “Đã tham gia tích cực và có thành tích xuất sắc trong các hoạt động của Đội văn nghệ khoa năm học 2019 – 2020”;

- Đạt giải Khuyến khích Văn nghệ UEL’s Day 2020;

- Đạt giải Khuyến kích Hội diễn văn nghệ Công đoàn 2020;

- Tham gia Chiện dịch Tiếp sức mùa thi năm 2020 do Thành Đoàn TP.HCM tổ chức;

- Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu Trường Đại học Kinh tế - Luật năm 2021.
 


 


 

Tổng truy cập: 2,447,418