Chuyên mục “Gương sáng UEL” | Số 5

Đồng chí Phạm Thị Ngọc Thảo, Bí thư chi đoàn K19411 là một trong 9 gương điển hình Thanh niên Kinh tế - Luật năm 2021.

 

 

 

Thành tích:

- Điểm học tập: 8.5

- Giấy khen Tập thể Đoàn khoa Hệ thống thông tin đã có đóng góp tích cực trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm học 2019-2020.

- Giấy khen Ủy viên BCH Đoàn Khoa Hệ thống thông tin đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Kinh tế - Luật năm học 2019-2020.

- Giấy khen Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu năm 2021.

- Giấy khen Bí thư chi đoàn Thương mại điện tử khóa 18 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tháng thanh niên Trường Đại học Kinh tế - Luật năm 2021 với chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

- Giải Khuyến khích cuộc thi tiếng Anh Star Awards vòng chung kết cụm thi TPHCM 2020.

- Gương điển hình Thanh niên Kinh tế - Luật làm theo lời Bác năm 2020 và năm 2021.

- Top 6 Giải thưởng Nhà nghiên cứu khoa học trẻ Trường Đại học Kinh tế - Luật cấp Trường năm 2021 lĩnh vực Tin học quản lý - Ứng dụng CNTT - Trí tuệ nhân tạo

- Sinh viên 5 tốt cấp Trường năm 2020.

- Mô hình: Kiểm tra tiếng Anh Toeic định kỳ cho Chi Đoàn 6 tháng/1 lần (Kết hợp với Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp).