Infographics: Cho phép đào tạo thạc sĩ hệ vừa học vừa làm

Ngày 30/8/2021, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã ban hành Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT về Ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, mà nổi bật trong đó có việc đào tạo thạc sĩ hệ vừa học vừa làm. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2021.

 

Một số điểm bật trong Thông tư 23 như sau:

 

Ảnh: 02 Hình thức đào tạo thạc sĩ

 

Ảnh: Quy định về thời gian đào tạo thạc sĩ

 

BAN TRUYỀN THÔNG ĐOÀN TRƯỜNG
 


 


 

Tổng truy cập: 2,447,373