Tập thể Chi bộ sinh viên 1 tổ chức kiểm điểm cuối năm 2016

Ngày 25/12/2016, toàn thể đảng viên trong Chi bộ sinh viên 1 đã họp kiểm điểm, xếp loại đảng viên cuối năm 2016.

Qua 1 năm hoạt động, tập thể Chi bộ sinh viên 1 đã đạt được nhiều kết quả đáng kể. Chi bộ đảm bảo sinh hoạt định kỳ 1 lần/1 tháng, tổ chức được 2 chương trình về nguồn (tại Đền Hùng, Quận 9 và Địa đạo Củ Chi), thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tìm hiểu các ngày lễ lớn trong năm như: 30/4 – 1/5, 3/2, 2/9, 22/12…tiêu biểu trong những chương trình sinh hoạt là chuyên đề Dư luận sinh viên và định hướng dư luận sinh viên, thảo luận về các biểu hiện của "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"…Trong năm chi bộ đã kết nạp được 04 đồng chí và tiếp nhận sinh hoạt 03 đồng chí, đồng thời làm hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng cho 06 đồng chí.


Đảng viên trong chi bộ tham gia cuộc họp

Tuy nhiên, trong năm 2016, chi bộ sinh viên 1 cũng đánh giá một số vấn đề cần cải thiện trong năm 2017 như: tăng cường các nội dung thảo luận về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội mang tính chất thời sự; tăng cường đôn đốc các đảng viên đã ra trường chuyển sinh hoạt Đảng; tăng cường hoạt động của các tổ đảng nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Đảng viên.Đảng viên góp ý kiểm điểm tập thể chi ủy, chi bộ

Trong cuộc họp, từng đảng viên cũng nêu lên  những ưu, khuyết điểm của mình và được các đồng chí trong chi bộ góp ý, đề ra các giải pháp để khắc phục các khuyết điểm. Kết quả đánh giá đảng viên cuối năm 2016: 29/33 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 04 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 05/33 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.Đảng viên thực hiện tự kiểm điểm và nhận góp ý từ các đồng chí trong chi bộTin bài và hình ảnh: Chi bộ sinh viên 1Tổng truy cập: 1,295,594

134,432