Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế - Luật (08/3/2002 – 08/3/2017)

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế - Luật, tiền thân là Đoàn Khoa Kinh tế (ĐHQG – HCM) được thành lập vào ngày 08/3/2002, đến nay đã tròn “15 tuổi”. Đoàn Trường lúc mới thành lập chỉ có 3 chi đoàn, hơn 300 đoàn viên-sinh viên đến nay đã có quy mô 8 Đoàn Khoa, 2 chi Đoàn cơ sở và 91 chi Đoàn, 11 câu lạc bộ/đội/nhóm với gần 6.000 đoàn viên.Đi cùng quá trình xây dựng và phát triển lớn mạnh của nhà trường, Đoàn Trường có sự vươn mình phát triển không ngừng với nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn nhằm tập hợp đoàn viên, thanh niên.

Ngoài nhiệm vụ chính trị hàng đầu của sinh viên là học tập – nghiên cứu khoa học thì việc giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức lối sống, rèn luyện nhân cách, hỗ trợ sinh viên, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt của sinh viên luôn được Đoàn Trường quan tâm thực hiện và khẳng định vai trò là người bạn đồng hành tin cậy đối với mỗi đoàn viên, thanh niên.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn – thể – mỹ được Đoàn Trường triển khai hiệu quả; các hoạt động tình nguyện của sinh viên Trường như: Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện, Tiếp sức mùa thi,… nhận được sự hưởng ứng, tham gia đông đảo của đoàn viên, thanh niên. Qua những hoạt động này đã góp phần đắp xây nhân cách sống, lý tưởng sống cho mỗi đoàn viên, hội viên.

Công tác tổ chức – xây dựng Đoàn và tập hợp thanh niên được Đoàn Trường quan tâm đầu tư và thực hiện hiệu quả, khẳng định cho sự phát triển lớn mạnh về quy mô và chất lượng các hoạt động của Đoàn. Công tác phát triển Đảng được Đoàn Trường đầu tư hiệu quả, thể hiện được vai trò tiên phong, đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 


Với sự tận tâm cống hiến, tình cảm của đội ngũ cán bộ Đoàn các thời kỳ, Đoàn Trường đã có những bước phát triển vượt bậc, đạt được nhiều dấu ấn quan trọng trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định vị thế là một đơn vị Xuất sắc dẫn đầu trong nhiều năm học liên tiếp.

Thông qua môi trường trui rèn của Đoàn Thanh niên, nhiều thế hệ cán bộ Đoàn, đoàn viên đã trưởng thành, có bản lĩnh chín chắn và giữ nhiều vị trí chủ chốt quan trọng tại đơn vị công tác, phát triển tốt trong cả khu vực công lẫn khu vực tư nhân.

 

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN, BỘ MÁY TỔ CHỨC:

- Năm 2002: Thành lập Đoàn Khoa Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM giai đoạn lâm thời. BCH gồm 07 đồng chí:

+ Bí thư: Đ/c Hoàng Lâm Cường

+ Phó Bí thư: Đ/c Trần Thu Hương

- Nhiệm kỳ I (2003 – 2005): Ban chấp hành Đoàn TNCS HCM Khoa Kinh tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh gồm 11 đồng chí:

+ Bí thư: Đ/c Hoàng Lâm Cường

+ Phó Bí thư: Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Tuyền

- Nhiệm kỳ II (2005 – 2007): Ban chấp hành Đoàn TNCS HCM Khoa Kinh tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh gồm 15 đồng chí:

+  Bí thư: Đ/c Nguyễn Thanh Trọng

+  Phó Bí thư: Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Tuyền

- Nhiệm kỳ III (2007-2009): Ban chấp hành Đoàn TNCS HCM Khoa Kinh tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh gồm 15 đồng chí:

+ Bí thư: Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Tuyền

+ Phó Bí thư: Đ/c Hoàng Ngọc Hiếu, Đ/c Võ Văn Trọng

- Năm học 2009 – 2010: Đoàn Khoa Kinh tế - ĐHQG.HCM (đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn) được nâng cấp lên thành Đoàn tương đương cấp Huyện

- Nhiệm kỳ IV (2010 – 2012): Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật gồm 21 đồng chí.

+ Bí thư: Đ/c Võ Văn Trọng

+ Phó Bí thư: Đ/c Hoàng Ngọc Hiếu, Đ/c Nguyễn Thị Thu Trang

Ngày 08/12/2012, Hội nghị BCH Đoàn trường bầu Đ/c Huỳnh Hồng Hiếu (thay Đ/c Nguyễn Thị Thu Trang)

- Nhiệm kỳ V (2012 – 2014): Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật gồm 21 đồng chí.

+ Bí thư: Đ/c Võ Văn Trọng

+ Phó Bí thư: Đ/c Hoàng Ngọc Hiếu, Đ/c Huỳnh Hồng Hiếu

Ngày 27/11/2012, Hội nghị BCH Đoàn trường bầu kiện toàn:

+ Bí thư: Đ/c Hoàng Ngọc Hiếu

+ Phó Bí thư: Đ/c Võ Nguyễn Thanh Thu

Ngày 25/12/2013, Hội nghị BCH Đoàn trường bầu kiện toàn Đ/c Võ Đình Vinh (thay Đ/c Huỳnh Hồng Hiếu)

 - Nhiệm kỳ VI (2014 – 2017): Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật gồm 23 đồng chí.

+ Bí thư: Đ/c Hoàng Ngọc Hiếu

+ Phó Bí thư: Đ/c Võ Nguyễn Thanh Thu, Đ/c Nguyễn Văn Nên

 


CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

- Đơn vị Xuất sắc: từ năm học 2003 – 2004 đến nay.
         - Tập thể điển hình trong phong trào thi đua yêu nước Trường Đại học Kinh tế - Luật giai đoạn 2011 - 2015.

- 05 lần đạt Danh hiệu Lá cờ đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên TP.HCM các năm học: 2004 – 2005, 2012 – 2013, 2013 – 2014, 2014 – 2015 và 2015 – 2016.

- Bằng khen Giám đốc ĐHQG TP.HCM các năm: 2004, 2007, 2008, 2009, 2010 và 2011.

- Bằng khen của UBND tỉnh: An Giang, Bến Tre, Trà Vinh, UBND TP.HCM.

- Cờ thi đua của UBND TP.HCM các năm học 2003 – 2004, 2012 – 2013, 2013 – 2014 và 2014 - 2015.

- Bằng khen Trung ương Đoàn từ năm 2004 đến nay.

- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2009.

- Hiện Đoàn trường đang làm thủ tục đề xuất khen thưởng Huân chương Lao động hạng III.


 

BCH ĐOÀN TRƯỜNG
Tổng truy cập: 1,295,636

134,474