Triển khai ứng dụng Từ điển dành cho Cán bộ Đoàn - Hội

       Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam từ lâu đã là những cái tên quen thuộc đối với mọi thanh niên, sinh viên trong cả nước. Kể từ khi thành lập đến nay, tổ chức Đoàn – Hội luôn khẳng định được vị thế, là đại diện cho lớp trẻ và có sức ảnh hưởng đến nhiều tổ chức trong nước và quốc tế. Đặc biệt, trong thời kì hội nhập hiện nay, khi tiếng Anh trở thành ngôn ngữ được sử dụng phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới, thì việc thống nhất những thuật ngữ chung bằng Tiếng Anh trở nên cần thiết để có thể trao đổi thông tin với bạn bè quốc tế về công tác Đoàn – Hội.

       Từ thực tiễn đó, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật xây dựng từ điển Cán bộ Đoàn – Hội. Thông qua từ điển này, chúng tôi hi vọng rằng đây sẽ là công cụ hiệu quả giúp các bạn Đoàn viên, Sinh viên Trường nói riêng và Đoàn viên, Sinh viên Thành phố nói chung có thể áp dụng vào công tác Đoàn – Hội và cả trong đời sống. 

Xem hướng dẫn tại đây

Download tại đây

*******************************************************