Thân mời các bạn tham gia khảo sát, góp ý cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường ĐH Kinh tế - Luật nhiệm kỳ VII (2017-2019)

THÀNH ĐOÀN TP. HCM

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ - LUẬT

***

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

Tp. HCM, ngày 15 tháng 3 năm 2017

 

HƯỚNG DẪN GÓP Ý, HIẾN KẾ

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

Lần VII, nhiệm kỳ 2017 – 2019

 

Căn cứ kế hoạch số 20/KH-ĐTN ngày 20/12/2016 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ VII nhiệm kỳ 2017 – 2019, Ban Thường vụ Đoàn trường trân trọng kính mời các bạn đoàn viên, thanh niên góp ý, hiến kế cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường nhiệm kỳ VII (2017 – 2019). Cụ thể như sau:

 

A. TẢI VÀ XEM TOÀN VĂN DỰ THẢO VĂN KIỆN TẠI ĐÂY

 

B. THAM GIA GÓP Ý, HIẾN KẾ TẠI LINKS KHẢO SÁT NÀY

 

C. GỢI Ý NỘI DUNG GÓP Ý:

1. Phần 1: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS HCM trường Đại học Kinh tế - Luật lần VI nhiệm kỳ 2014 – 2017:

- Các bạn có đồng ý với dự thảo Văn kiện?

- Các ý kiến góp ý khác, về:

+  Bố cục của văn kiện đã hợp lý chưa? Có cần thay đổi gì hay không?

+ Phần nhận định chung đã phản ánh đầy đủ tình hình, phản ánh hết những thuận lợi, khó khăn hay chưa. Cần bổ sung thêm gì?

+ Phần Công tác giáo dục đã phản ánh hết các nội dung, hoạt động hay chưa?

+ Chương trình 5 xung kích, 4 đồng hành đã phản ánh đầy đủ, toàn diện công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường nhiệm kỳ 2014 – 2017 hay chưa? Cần bổ sung, điều chỉnh thêm những nội dung nào?

+ Công tác xây dựng Đoàn và tập hợp thanh niên đã đủ ý truyền tải các nội dung đã thực hiện trong nhiệm kỳ hay chưa? Cần bổ sung giải pháp nào từ cơ sở trong công tác xây dựng Đoàn và tập hợp thanh niên hay không?

 

2. Phần hai: Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ VI (2014 – 2017):

- Các bạn có đồng ý với dự thảo Báo cáo kiểm điểm?

- Nhận định về ưu điểm, hạn chế của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn trường, Thường trực Đoàn trường đã đầy đủ chưa? Có cần bổ sung thêm gì không?

 

3. Phần ba: Phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường Đại học Kinh tế - Luật, lần VII nhiệm kỳ 2017 – 2019:

- Các bạn có đồng ý với dự thảo Văn kiện?

- Từ thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh niên của trường nhiệm kỳ qua, Đoàn xác định khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ tới là: “Tuổi trẻ Kinh tế - Luật: Vững tri thức – Rèn kỹ năng – Chủ động sáng tạo – Dấn thân lập nghiệp”. Các bạn có phù hợp với các giá trị cần hướng đến của đoàn viên, thanh niên Kinh tế - Luật hay chưa? Có đề xuất bổ sung hay điều chỉnh khẩu hiệu như thế nào?

- Công trình thanh niên: Văn kiện đề xuất thực hiện công trình “Không gian học tập, sinh hoạt S-Zone”: 3 giai đoạn gồm xây dựng hệ thống hình ảnh, pano quy tắc ứng xử ĐVTN, tủ sách học tập, hệ thống máy nước nóng lạnh, gian hàng Café sách khởi nghiệp “Youth Station” cho ĐVTN. Bạn có góp ý hay đề xuất gì về việc thực hiện công trình thanh niên?

- Các bạn có đóng góp gì về hệ thống chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ? Có hợp lý hay không? Đề xuất các chỉ tiêu mới.

 

4. Phần góp ý, hiến kế:

Để Đoàn Thanh niên luôn là môi trường rèn luyện và trưởng thành tích cực cho đoàn viên, thanh niên? Bạn có góp ý, hiến kế gì đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường nhiệm kỳ tới?

 

Trân trọng cảm ơn.

 

BCH ĐOÀN TRƯỜNG
Tổng truy cập: 1,295,454

134,292