Đồng chí Phùng Thị Diệu Hương giữ nhiệm vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn TP. HCM nhiệm kỳ 2017 – 2022

Vừa qua, tại Trụ sở Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức công bố và chúc mừng các đồng chí được bầu vào Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022. Theo đó, đồng chí Phùng Thị Diệu Hương giữ nhiệm vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn.
Đ/c Phan Thị Thanh Phương – Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được bầu tại Hội nghị.

 

Đ/c Phùng Thị Diệu Hương nhận hoa chúc mừng tại Hội nghị

 

Đây thực sự là một vinh dự lớn lao, đồng thời là một trách nhiệm mới đối với đồng chí Phùng Thị Diệu Hương là một trong những đại diện khối các Trường Đại học, Cao đăng, Trung cấp chuyên nghiệp tham gia Ban Thường vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng và tổ chức giao phó.

Đồng chí Phùng Thị Diệu Hương từng là Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật nhiệm kỳ V, Bí thư Đoàn Trường nhiệm kỳ VII (Bí thư trẻ nhất khối Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp tại thời điểm nhận nhiệm vụ).

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ - LUẬT